Minds Unlimited

Company name
Minds Unlimited
Address
Tegnérgatan 12, Stockholm, Sweden
Phone
08 653 54 00
Establishment year 2011
Employees 1-5
Company manager Gunnar Michanek

Reviews

This Company has no reviews. Be the first to share your experiences!
Write a Review

Questions & Answers

Have questions? Get answers from Minds Unlimited or SwedYello users. Visitors haven’t asked any questions yet.
Ask a Question

Company Details

Description
Vår ledarskapsutbildning Inner Growth är en utbildning i flera steg som genom ökad inre medvetenhet ger större insikter om gruppdynamik samt nya verktyg för att styra en organisation som befinner sig i ständig utveckling.

Den är utvecklad utifrån hjärnforskning och baserad på mer än 30 års forskning om mindfulness och emotionell intelligens.

Träning i mindfulness och emotionell intelligens blir allt vanligare i organisationer där den mänskliga förmågan är avgörande för verksamhetens framgång.

Modern hjärnforskning visar att hjärnan går att träna på ett sätt som gynnar både den enskilda ledaren och verksamheten som helhet.

Omvärlden förändras allt snabbare och blir allt mer komplex. Detta skapar ett samhälle med ständiga utmaningar som ställer allt högre krav på den egna förmågan att hantera både sin inre och yttre miljö. För att en ledare ska kunna möta vår tids utmaningar med kvalitativa och hållbara resultat behövs det ett tydligt och väl förankrat inre och yttre ledarskap.

Genom träning i mindfulnessbaserad emotionell intelligens utvecklar du en djup kompetens som ger dig förutsättningarna till att utveckla dessa förmågor.
Minds Unlimiteds mission är att ta fram den inre kraften i människor och organisationer. Vi förverkligar den med hjälp av metoder som är mer forskningsbaserade än många andra inom ledar- och organisationsutveckling.

Senior Trainers Minds Unlimited

Mindfulness – är det verkligen något man kan använda för organisationsutveckling? När vi startade 2010 så var det inte många som trodde det. Möjligen kunde man tänka sig att prova mindfulness för att hantera stressproblem.

Idag är uppfattningen i både näringsliv och offentlig verksamhet en helt annan.

Allt fler inser att traditionell verksamhetsutveckling inte räcker.

Allt fler känner till att mindfulnessbaserad utbildning utvecklar ledarskap, kreativitet, samarbetsförmåga, engagemang och mycket annat som är nödvändigt för att klara en hög förändringstakt.

Outnyttjade förmågor
Det finns outnyttjade förmågor i alla organisationer och de här förmågorna går att träna upp. Och det finns starkt stöd för att mindfulness, som metod och som förhållningssätt, kan göra det jobbet.

Detta finns belagt i den forskning som finns om mindfulness sedan 40 år tillbaka, och inte minst i den hjärnforskning som kommit fram under senare år. (Mer om forskning.)

Hundratals företag. Tusentals deltagare
Sedan starten 2010 har vi mött tusentals deltagare på kurser och seminarier. Vi har genomfört egna forskningsprojekt, hämtat kunskap från forskare inom skilda områden, som psykologi och kvantfysik.

Och vi har haft stöd av professor Jon Kabat-Zinn, en av pionjärerna inom mindfulness och den forskningbaserade utveckling som kännetecknar metoden.

Genom en av grundarna, Gunnar Michanek, blev vårt företag det första i Norden som fick en licensiering i Search Inside Yourself, det program inom mindfulness och emotionell intelligens som utvecklats på Google.

Förändring och nyfikenhet
Vi riktar oss till människor som är förändringsorienterade och nyfikna. Det ställer som krav att vi själva är likadana och det kännetecknar också vår verksamhet.

Vi befinner oss i ett ständigt lärande genom all ny kunskap som kommer genom hjärnforskning och annan forskning inom vårt område. Det innebär att våra utbildningsprogram ständigt förfinas och att våra kursledare kontinuerligt får vidareutbildning.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för att få veta mer.

Om ”koncernen”
Minds Unlimited AB bildar en liten koncern tillsammans med Mindfulnessgruppen AB.

Mindfulnessgruppen utbildar mindfulnessinstruktörer och erbjuder mindfulnesskurser för privatpersoner.

Minds Unlimited arbetar med ledarskapsutbildning och organisationsutveckling för företag och offentlig verksamhet. Vi har uppdragsgivare inom de flesta branscher och varierande storlekar, från mindre verksamheter till internationella koncerner. Minds Unlimited är idag den största aktören på den svenska marknaden inom det här området.

Totalt är vi cirka 40 medarbetare om man räknar anställda och det nätverk av kursledare som vi har byggt upp kring verksamheterna.
Working hours
Monday:08:00-17:00
Tuesday:08:00-17:00
Wednesday:08:00-17:00
Thursday:08:00-17:00
Friday:08:00-17:00
Saturday:Closed
Sunday:Closed

Verified business

Minds Unlimited - company profile is confirmed by company owner / representative person / directory administrator.
Last update: October 2018 - View Status

Update Info
REPORT LISTING

Related Companies to Minds Unlimited


Städfirma Göteborg

Alingsåsvägen 54 516 02 DANNIKE, Stockholm

ADENDE AB

Holländargatan 22, 11359, Stockholm

Amendo Bemanning & Rekrytering AB

Nybrogatan 7, 11434, Stockholm

Arena Personal AB

Alströmerg. 14, Box 30117 10425, Stockholm

Assessio Assignment AB

Årstaängsvägen 1 C, Box 47054 10074, Stockholm


Back to top