Solceller

Solenergi är den energi som vi får från solens ljus och som är grunden till allt liv på jorden. Solen är enastående som energikälla. Den energi solen genererar i form av solljus varje dag är 8000 gånger större än vad mänskligheten förbrukar under ett helt år. Solceller tar inte bara tillvara på energin utan omvandlar den dessutom till förnybar el. Nedan finner du all information du behöver angående solcellers funktion, dess miljöpåverkan, de ekonomiska fördelarna det medför samt tillvägagångssätt för inköp och kostnaden för solceller på just ditt hustak.

Contacts
BACK TO TOP